Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

เม็ดมั่น

[เม็ดมั่น]
Definition by
U

แร้วไงอ่อ

ความหมาย

สิ่งนามธรรมรับประทานได้ที่สมมติขึ้นมาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความมั่น(มั่นในที่นี้คือมั่นหน้ามั่นใจ)

ตัวอย่างการใช้งาน

โอ๊ยอีนี่เม็ดมั่นเยอะนักนะ, กรอกเม็ดมั่นเข้าปากมาแล้วหมดกระปุก ยังไงมงก็ต้องลงคนนี้ค่ะ