Slang.in.th

ค้นหาศัพท์สแลง ศัพย์วัยรุ่น ศัพท์วงใน

สแลงประจำอาทิตย์​สแลงติดกระแสเรียง ไก่ - ฮูกล่าสุด

สแลงมาแรงอาทิตย์นี้

สแลงประจำอาทิตย์ 17 ต.ค. 2563

ส้มแต๊ก

โดย กัส'ส เลอะเทอะ
+29 Voted
บ่เป็นตาสิแตก
ตัวอย่างการใช้งาน

ไอ้ส้มแต๊ก

สแลงประจำอาทิตย์ 10 ต.ค. 2563

ส้มแต๊ก

โดย กัส'ส เลอะเทอะ
+29 Voted
บ่เป็นตาสิแตก
ตัวอย่างการใช้งาน

ไอ้ส้มแต๊ก

สแลงประจำอาทิตย์ 3 ต.ค. 2563

ส้มแต๊ก

โดย กัส'ส เลอะเทอะ
+17 Voted
บ่เป็นตาสิแตก
ตัวอย่างการใช้งาน

ไอ้ส้มแต๊ก

สแลงประจำอาทิตย์ 26 ก.ย. 2563

ส้มแต๊ก

โดย กัส'ส เลอะเทอะ
+21 Voted
บ่เป็นตาสิแตก
ตัวอย่างการใช้งาน

ไอ้ส้มแต๊ก