Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

อีพอลล่าแกงกะเลย

[อีพอลล่าแกงกะเลย]
Definition by
U

โชกุนเอง โชกุนไง

ความหมาย

ใช้ในโอกาสที่กะเลยทำเต็มที่แล้วแต่ได้รับมาซึ่งความอยุติธรรรม

ตัวอย่างการใช้งาน

อีพอลล่าแกงกะเลย