Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

หนานผักชี

[หนานผักชี]
Definition by
U

รองเท้าพื้นแดงที่ชั้นใฝ่ฝัน

ความหมาย

กี

ตัวอย่างการใช้งาน

เจอของดี วันนี้หนานผักชีพังแน่ ..ชื่อ..หนานผักชีพังแน่