Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

สวยขึ้นเหมือนเดิม

[สวยขึ้นเหมือนเดิม]
Definition by
U

Yew_meko

ความหมาย

แปลว่า สวยนะแต่เหมือนเดิม

ตัวอย่างการใช้งาน

สวยขึ้นเหมือนเดิมเลยนะพ.ส