Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

สภาพ

[สภาพ]
Definition by
U

สภาพ

ความหมาย

ใช้ในกรณีบรรยายลักษณะคู่สนทนาเหตุการณ์ หรือเป็นคำตอกกลับผู้ที่เหยียดหรือเข้ามาด่าคู่สนทนา ใช้ได้ทั้งเชิง Negative และ เชิงจิกกัดหยอกล้อ ต้นกำเนิดไม่ทราบแน่ชัดแต่เริ่มแพร่หลายมาจาก ลินดาเมญ่าซาลอน และใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ตัวอย่างการใช้งาน

-แหมช่างกล้ามากัดนะ สภาพ!!

-กลับไปดูหน้าหล่อนก่อนเถอะ สภาพ !!

-สภาพ!! นะน้องนะ กล้าที่จะมั่น อีเเก่เมืองทิพย์น้อง

-บังคับให้ประชาชนไปฉีดซิโนแวค สภาพ !! ดูคุณภาพวัคซีนด้วย