Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

ยิ่งกว่า

[ยิ่งกว่า]
Definition by
U

Benny

ความหมาย

มากๆ ที่สุด สุดๆ

ตัวอย่างการใช้งาน

ก: มึง วันนี้กูแต่งหน้าสวยม้ะ

ข: สวยยิ่งกว่า