Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

กีกระบอก

[กีกระบอก]
Definition by
U

อม

ความหมาย

กีแต่ทรงกระบอก หมายถึงการเรียกจวยในรูปแบบของกี

ตัวอย่างการใช้งาน

มึงกีกระบอกกูแข็งค่ะ