Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

กวาว๋าซี

[กวาว๋าซี]
Definition by
U

หฬิวณัยรือรัย

ความหมาย

กลุ่มคนผู้เลื่อมใสในศาสนาหลิวอวี่นาย เป็นอัครสาวกผู้มีจิตใจผุดผ่องราวกับความรักอันบริสุทธิ์ของหลิวอวี่นาย โดยอัครสาวกแบ่งเป็นสองฝ่าย คือฝ่ายกู้เรือกับฝ่ายชงเฬิก ฝ่ายกู้เรือจะทำงานทุกวัน สแตนบาย 25 ชม. เพราะชงหวานเกิน ไม่เว้นวันที่ศาสดาไม่ประทานโมเมนต์ เป็นคนพอประมาณ ไม่โลภ ส่วนฝ่ายชงเฬิกเป็นพวกโลภมาก แปกมาก คติคือ ท้าทายเพื่อพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ วันใดที่ศาสดาใจดีประทานโมเมนต์ ต่อให้หวานหยดย้อยเพียงใด คนเหล่านี้จะชงเฬิกทันที หากวันใดที่คนเหล่านี้หันมาช่วยฝ่ายกู้เรือ ได้โปรดรับรู้ ว่าสถานการณ์ค่อนข้างวิกฤตแล้ว อย่างเช่นวันนี้😭

ตัวอย่างการใช้งาน

กวาว๋าซีกันสวดมนต์เถอะ ศาสดาไม่ประทานโมเมนต์มา 50 ปีแล้ว

Definition by
U

ชาววงในที่สวยและจนมาก

ความหมาย

ชื่อแฟนคลับของชิปเปอร์หลิวอวี่นาย จากวง INTO1 กลุ่มแฟนคลับที่แปกอย่างหาที่สุดมิได้ สักพักชงรัก พอนานๆชงเลิก เอาแน่เอานอนไม่ได้ แต่ถ้ามีหมอนคือนอนแน่

ตัวอย่างการใช้งาน

กวาว๋าซีใจเย็นกันหน่อยได้มั้ย วันนี้พวกคุณเป็นอะไรกันเนี่ย แค่กัปตันไม่เดินเรือเอง ถึงกับชงเลิกเลยหรอ มันเกินไปแล้วนะ เค้ายังไม่ได้คบกันเลย มันจะไปเลิกกันได้ยังเล่า!