Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

แจมเวน

[แจมเวน]
Definition by
U

มัมหมีน้องเจน่อ

ความหมาย

แจมินผัวเท่านั้น ปัดซ้ายชิดขอบโลกแขฝจมเวนจงจาเริน

ตัวอย่างการใช้งาน

ใครๆก็เปนเเจมเวน

Definition by
U

แจมเวนฟอเอ้บเว่อ

ความหมาย

ไม่ใช่หมู่อุปทานแต่แจมเวนคือของดี สุดยอดพีระมิดแจมเวนคือที่สุด สุดยอด เด็ดขาด อันดับหนึ่ง ไม่มีผู้ไดเทียบ ทั้งแผ่นดินโลกคนเป็นแจมเวนไปแล้วนอกโลก จากมัมหมีน้องเจน่อ แจมเวนคือที่0เพราะมากกว่าอันดับหนึ่งและไม่มีใครเป็นเหมือนแจมเวนได้

ตัวอย่างการใช้งาน

ใช้ได้ทั้ศัพท์ทั่วไปยันคำราชาศัพท์เพราะคำว่า"แจมเวน"ควรถูกจดไว้ในราชบันญัติพระมหากษัตริย์เพราแจมเวนคือสุดยอดแห่งจักรวาลนับล้านดวง ผู้ใดก็เป็นแจมเวนเพราแจมเวนคือของดี กินแล้วไม่มีวันเบื่อหรือจะสวบจะอะไรก็ได้แล้วแต่ท่านจะประสงค์แต่จะบอกไว้ว่า"มินโน่แซ่บคัก"