Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

เวน

[เวน]
Definition by
U

กนกวรรณ

ความหมาย

เวนจะเหมือนคำว่าผัวมากผัวที่สุดส่วนรึนก็จะน่ารักมากน่ารักสุด

ตัวอย่างการใช้งาน

อย่างเช่น : แจมินเวน

: เจโน่รึน

:โดยองเวน