Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

เมน

[เมน]
Definition by
U

ฟซ

ความหมาย

หวีดน้อยกว่าเหนือเมน ชอบนอกใจไปหวีดคนอื่น

ตัวอย่างการใช้งาน

ฟซเมนจุนกยูแต่ชอบนอกใจไปหวีดโยชิจนเมนน้อยใจ