Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

เขาน่ารัก แต่ผมไม่อยากพูดว่าเขาน่ารัก

[เขาน่ารัก-แต่ผมไม่อยากพูดว่าเขาน่ารัก]
Definition by
U

น้องแฮชานเป็นเด่กผุ้หยิง

ความหมาย

น้องแฮชานน่ารักที่สุดในใจพี่มาร์ค

ตัวอย่างการใช้งาน

แฮชานไม่น่ารักครับ จริงๆเขาน่ารักแต่ผมไม่อยากพูดว่าเขาน่ารักครับ