Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

ฮีซึงอูคืออะไร

[ฮีซึงอูคืออะไร]
Definition by
U

ลูกแมวเหมียว

ความหมาย

ฮีซึงอูคือประวัติศาสตร์เมื่อนานมาแล้วสมัยสงครามโลกครั้งที่2แต่ยังมีภาพถ่าย จารึกเอาไว้ดูเล่นของคนที่ไม่ยอมมูฟออน ถึงปัจจุบันเรือแห้งชิปหายกลับมามีโมเม้นเถอะค่ะ!

ตัวอย่างการใช้งาน

ไม่รู้ไม่มี