Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

อุนแม่

[อุนแม่]
Definition by
P

Pranhug

ความหมาย

แม่น้องอินจุน

ตัวอย่างการใช้งาน

ขอบคุณน้องอินจุนที่เก็บอุนแม่มาจากถังขยะ

4