Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

ออลหนาว

[ออลหนาว]
Definition by
U

สลิ่มพี่น่า

ความหมาย

น้องหนาวปัดขวาทุกกรณี หนาวรึน ไม่มีแต่ น่าหนาว เจลหนาว หนิงหนาว ล้วนเป็นผู้เจริญ

ตัวอย่างการใช้งาน

แก ออลหนาวแซ่บเวอร์