Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

มัมหมีน้องอินจุน

[มัมหมีน้องอินจุน]
Definition by
U

babyrenjun

ความหมาย

สิ่งที่หายไปกับความเจริญของประเทศไทย

ตัวอย่างการใช้งาน

มัมหมีน้องอินจุน (น.) สิ่งที่หายไปกับความเจริญของประเทศไทย