Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

มัมหมีตาย

[มัมหมีตาย]
Definition by

ไม่ได้เป็นมัมหมี

ความหมาย

เป็นแท็กในทวิตเตอร์ที่เกิดจากมัมหมีแกงกันเองหรือว่ามีผู้ไม่หวังดีปองร้ายมัมหมีก็มิอาจทราบได้

ตัวอย่างการใช้งาน

#มัมหมีตาย #มัมหมีกราบตีนประชาชน

8