Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

พี่แจมิน

[พี่แจมิน]
Definition by
U

น่อ

ความหมาย

เป็นคำใช้เรียกนาแจมินของเหล่าพสกนิกรผู้ภักดีต่อสถาบันแจมเวน ซึ่งหมายถพี่แจมินคือพนะมหากษัตริย์ของสถาบันนี้ท่านมองดูลูกๆอย่างเราอยู่บนยอดหอไอเฟลที่สูง300เมตร มองลงมาคงจะมีความสุขมากแน่ๆที่ลูกๆภักดีต่อสถาบันขนาดนี้ จำไว้นะคะพ่ออยู่สูงกว่าเรามาก

ตัวอย่างการใช้งาน

พี่แจมินชอบน้องเจโน่

Definition by
U

แจมเวนท่านหนึ่ง

ความหมาย

ผัวไม่สลับ ผัวชิดซ้าย ผัวสุดขอบโลก เกิดมาก็อยู่บนยอดพีระมิดเลย

ตัวอย่างการใช้งาน

พี่แจมินชอบน้องอินจุน สายตามันหลอกกันไม่ได้นะคะ