Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

นิกิฮุน

[นิกิฮุน]
Definition by
U

นิกิฮุนอร่อยมากๆค่ะ

ความหมาย

นิกิฮุนคืออะไรที่อร่อยมากค่ะถึงโม้เม้นจะไม่ค่อยมีแต่มันอร่อยมากกกกกกก.ล้านตัวเลยค่ะ

ตัวอย่างการใช้งาน

นิกิฮุนอร่อยสวบช้อน👍