Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

ตุยเย่วาตานาเบ้ไอโกะ

[ตุยเย่วาตานาเบ้ไอโกะ]
Definition by
U

นิรนาม

ความหมาย

ตายมากกว่าตาย

ตัวอย่างการใช้งาน

มึงช่วงนี้กูตุยเย่วาตานาเบ้ไอโกะว่ะ

Definition by
U

สวยแบบ

ความหมาย

สวยตายเลยมึงอะ

ตัวอย่างการใช้งาน

:กูสวยมั้ย

:เอิ่บ สวยแบบตุยเย่วาตานาเบ้ไอโกะ

Definition by
U

นิรนาม

ความหมาย

ตายมากกว่าตาย

ตัวอย่างการใช้งาน

มุงข่วงนี้กุตุ่ยเย่วาตานาเบ้ไอโกะว่ะ

Definition by
U

แก้ม

ความหมาย

คือสวยตายว่าตาย

ตัวอย่างการใช้งาน

อาริกาโตะ