Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

ซอนนิว

[ซอนนิว]
Definition by
U

จะเป็นนิวรึน

ความหมาย

พี่น้อง

ตัวอย่างการใช้งาน

ซอยนิวเป็นพี่น้องกัน เลิกกันไม่ได้