Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

จมิง

[จมิง]
Definition by

ᴾᵃʳᵏ ʲⁱᵐⁱⁿ

ความหมาย

ไว้ใช้เรียกเวลาจีมินโพลูก

ตัวอย่างการใช้งาน

จมิงกินนมยังลูก

จมิงทะมัยน่ารักปุ้กปิ้กแบบเน้

0