Slang.in.th - ศัพท์วัยรุ่น ศัพท์ใหม่ สแลงไทย หาความหมาย

กุกวี

[กุกวี]
Definition by
U

กีกี้ก็ว่า

ความหมาย

พี่น้อง(ไม่จริง)

ตัวอย่างการใช้งาน

ชิปเปอร์1 : มึงว่ากุกวีเป็นไรกัน

ชิปเปอร์2 : พี่น้องที่เป็นแฟนกันไง

Definition by
U

กุกวีตลอดกาล

ความหมาย

จองกุกกับวีที่แปลว่าแฟนกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

มึงๆกูชิปกุกวีนะ

Definition by
U

Thanyaporn

ความหมาย

เค้าคือสามีภรรยา

ตัวอย่างการใช้งาน

กุกวีคือสามีภรรยา

Definition by
U

Kannn

ความหมาย

คู่ชีวิต

ตัวอย่างการใช้งาน

กุกวีเขาเป็นคู่ชีวิตกันนะมึง

Definition by
U

ตัวแทนคนชิปกุกวี

ความหมาย

คู่หนึ่งในวงบังทันเขาเป็นเเฟนกัน!!! ทุกคนรู้ อาร์มี่รู้ แต่บังทันไม่รู้

ตัวอย่างการใช้งาน

เรือกุกวีไม่เคยแผ่ว

Definition by
U

ออลวี

ความหมาย

“ใครบอกให้ลงครับ” แสดงถึงความหึงหวง

ตัวอย่างการใช้งาน

ใครสั่งให้ลงครับ พี่แท ผมหวงนะเว้ย

Definition by
U

กุกวีสุดปัง

ความหมาย

ผัวเมีย ทุกคนรู้ อาร์มี่รู้ เค้าคือผัวเมียกันค่ะ

ตัวอย่างการใช้งาน

:มึงเห็นกุกวีป่ะ

:เห็นๆ คือกูบอกเลยว่าคู่นี้ทำให้ชิปเปอร์อย่างกูตกงาน คือเรียลมาก ชัดมาก ชิปเปอร์แบบกูคือตกงานแล้ว

Definition by
U

เบื่อเม้นบน

ความหมาย

เป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามโมเม้น

ตัวอย่างการใช้งาน

:มึงๆเขากุกวีมีโมเม้นอีกแล้ววว

:พี่น้งพี่น้องกันอะไร เม้นบนเพ้อเจ้อ อย่าเบียดเรือเนอะ

Definition by
U

ไม่ต้องชิปแล้วววว

ความหมาย

เป็นแฟนกัน(ลับๆ)ชิปเปอร์รู้

ตัวอย่างการใช้งาน

เพื่อน:มึงๆกุกวีเขาเป็นอะไรกัน?

กู:เขาก็เป็นแฟนกันไง

Definition by
U

Nirxxn

ความหมาย

วีที่พูดกับจองกุกวี탕신(ทังชิน)

ตัวอย่างการใช้งาน

:มึงๆทังชินแปลว่าไรวะกูเห็นกุกกับวีใช่กัน

:แปลว่าคุณที่ใช้ในเวลาโกรธหรือสามีภรรยา

:แต่ในคริปเค้าดูไม่โกรธกันนะ

:🌚🌝

Definition by
U

มุ้บมิ้บ

ความหมาย

แฟนกัน

ตัวอย่างการใช้งาน

ถ้าจะขอใครเป็นแฟนให้พูดว่า แก กุกวีกันนะ

Definition by
U

แล้วทำไม

ความหมาย

พี่น้อง ไม่ใช่แฟน

ตัวอย่างการใช้งาน

กุกวีเป็นพี่น้องว่ะ พี่แทผัวขนาดนั้น

Definition by
U

phrnxxxx

ความหมาย

แฟนเก่า

ตัวอย่างการใช้งาน

:ทำไมช่วงนี้กุกวีเหมือนแฟนเก่ากันจังอะ

:ก็กุกวีเค้าเลิกกันแล้ว